Benjamin Juhlin

Om det roliga i livet: dvs ekonomi och anarki

Särrättigheter och mångkultur

with 8 comments

I DN idag så diskuterar Lena Andersson ursprungsbefolkningar. Texten avhandlar allt mellan himmel och jord med fokus på ursprungsbefolkningar. Ett stycke som gjorde mig en smula chockad är det om kopplingen mellan ursprungsbefolkningars minoritetsrättigheter och rasism överlag, någonting som enligt Andersson är tätt sammankopplat.

”Jag tror på det senare, men det innebär att man måste göra det också för grupper som anses ömtåliga. Också den som räknar sig som minoritet eller förfördelad har att rannsaka sin kulturnostalgi och sina uteslutningsmekanismer. Psykologin är densamma oavsett vem som kämpar för ”renhet”. Den här luckan i tänkandet, att vissa grupper åläggs att uppskatta påverkan ”utifrån” medan andra får stöd i bekämpandet av den, har de invandrarfientliga partierna sett och kilat in sig i. Därför klarar ingen riktigt att debattera med dem. Deras kulturseparatism är något som känns igen som rätt för andra, man förstår inte vad som händer i argumentationen när särartsbevarandet utsträcks till att omfatta även den egna kulturen, vilket känns igen som dåligt. Då kallas resonemanget förvirrat. Det är nog snarare konsekvent och strukturellt observant. De icke-våldsamma nationalisterna praktiserar en sorts universell anti-universalism. Andras traditioner och kulturer får gärna bevaras men inte här. Här ska ”ursprungsbefolkningen” vara.” skriver Andersson.

I höstas läste jag delkursen politisk teori och skrev då en hemtenta på ämnet ”Gruppspecifika rättigheter och liberalism” där jag analyserade texter av liberalerna Will Kymlica och Susan M. Okin om mångkulturalism. Med mångkulturalism så menas alltså idén om att minoritetskulturer behöver särskilda rättigheter och stöd för att deras kultur ska kunna bevaras. Både Kymlicka och Okin menar att kulturer krävs för att individer ska få ett sammanhang i vilket de kan få olika alternativ när de ska välja hur de vill utveckla sina liv.

Efter det är de inte överens om så mycket. Kymlicka menar att staten i sin konstruktion gynnar den dominerande gruppen och att man därmed måste ge minoritetsgrupper särrättigheter för att kompensera ut för detta. Okin menar att alla typer av särrättigheter kommer att befästa den kulturella gruppen och att detta är bäst att undvika då det intressanta inte är gruppen utan människorna i den.

Jag tycker att både Kymlicka och Okin båda har intressanta poänger i sina tankar kring särrättigheter. Att höra vad Kymlicka och Okin säger är bra för att förstå vilka smarta argument det finns mot och för särrättigheter.

Lena Andersson snuddar inte ens vid de intressanta tankegångar Kymlicka och Okin brukar föra i hennes text. Hon är lika långt ifrån det som jag skulle vara nära ribban om jag försökte hoppa över 2,30. Istället grundar sig hennes kritik på att särrättigheter skulle rättfärdiga rasism. Att de invandrarfientliga partierna fått möjlighet att kila sig in i debatten tack vare särrättigheter. Kymlicka förklarade rent intellektuellt varför det inte är samma sak att ge rättigheter åt minoritetsgrupper som åt majoritetsgrupper, majoritetsgrupper gynnas redan av staten per definition. Kan det vara så att särrättigheter ger invandringsfientliga partier möjlighet att ta sig in i debatten? Jag vet inte. Andersson presenterar inga bevis för hennes tes. Jag kan bara prata för hur jag upplevt debatten och jag brukar sällan höra Sverigedemokraterna kritisera särrättigheter utan jag tror deras framgångar beror på andra faktorer.

Så. För att sammanfatta det hela. Lena Andersson gör ett dåligt försök att koppla ihop särrättigheter med rasism. Vettig liberal kritik av särrättigheter grundar sig snarare på problem med hur man definierar vilken grupp som ska få stöd än någon metaanalys kring hur stödet påverkar det parlamentariska läget. Jag finner inget intellektuellt och inget stöd i debatten för att särrättigheter skulle gynna invandringsfientliga partier. Även om ett sådant samband fanns kan man dessutom fråga hur stort det skulle behöva vara för att man ska börja fundera kring särrättigheterna.

Written by Benjamin Juhlin

april 21, 2012 den 22:40

Publicerat i Uncategorized

Tagged with

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Misstänker att kombinationen västvärldens mest radikala invandringspolitik inom samtliga invandringskategorier samt statlig politik som delar ut särrättigheter till invandrade minoritetsfolk medan särrättigheter för etniska svenskar nekas (pga att dessa genom kvasiintellektuella akademikerargument varken anses existera alternativt är automatiskt gynnade) är en väldigt dålig grund att stå på.

  Om vi ska ha en öppna gränser-politik så kan det enbart ske på följande grunder:
  1) Ingen pengaöverföring mellan olika etniska grupper. Dvs radikalt minskade skatter då inga egentliga gemensamma projekt existerar som folk vill bidra till.

  2) Inga särrättigheter eller specialbehandling. Alla har samma rättigheter och skyldigheter.

  3) Om invandraren inte sköter sig så åker man ut.

  Vet att detta är den totala motsatsen till MPs politik men det förändrar inte att ingen annan grund finns att stå på oavsett hur mycket man försöker väva in normativa mångkulturella ramverk i sina resonemang.

  eiriksdottir

  april 22, 2012 at 08:18

  • Fast Kymlicka skulle mena att staten faktiskt delar ut särrättigheter till majoritetsgrupperna, titta bara i din kalender. Jag tror att de särrättigheter som ges till svenskar är något vi tar för givet och inte tänker på, det innebär dock inte att de inte existerar.

   Benjamin Juhlin

   april 22, 2012 at 16:24

   • Först är man i stort sett överens om (t.ex.) vilka helgdagar som gäller. Sedan invandrar en person från ett avlägset land. Plötsligen har man blivit tilldelad särrättigheter.

    wot

    april 26, 2012 at 21:34

 2. Vad duktigt av dig att skriva en hemtenta i politisk teori.

  Sverre Svensson

  april 23, 2012 at 07:36

 3. Ur ett psykologiskt perspektiv finns inga som helst konstigheter med att på en och samma gång anse nordisk nationalism, invandrande kulturers önskan att bevara sin kultur och välvilligas försök att bemöta det senare som produkter av en och samma grundläggande idé nämligen den om det essentiella ursprunget där individen inte är en individ utan representant för ett folk.

  Att det exempelvis förekommer demokratiska och feministiska rörelser i mellanöstern där liberala muslimer i underläge tystas av konservativa muslimer i maktposition som dissidenter och västvänliga är inte överhuvudtaget konstigt när man börjar förstå individ och grupp som åtskilda ting då det rör ALLA människor oavsett ursprung.

  Tyvärr kör människor fast och ser inte människan efter att förväxlat sina egna kategoriseringar av mänskligheten med människan i sig.

  jemym

  april 23, 2012 at 10:42

 4. Såg inte ordet rasism en enda gång där så aaaatt, WHAT?!? Ta orden för deras egentliga definition så blir allting bra :)

  The collective consciousness

  april 25, 2012 at 21:53

  • Rasism kan anses kräva rent rasbiologiska idéer i grunden, men rasismen har sällan varit uttryck för en rationell, systematisk och metodisk överläggning som följt allmänt vedertagna och akademiska definitioner. Rasism är snarare produkten av samma grundläggande psykologiska mekanismer vi sett i både klassiska romantiska idéer om folk och blod samt moderna idéer om etnicitet, kultur och religiös tillhörighet. Gemensamt med detta sätt att tänka är att individer upphör att vara individer som representerar sig själva och istället blir representanter för deras folk, deras ursprung eller gruppering. Dessa ”folk” har intressen och det är ”folk” snarare än personer som behöver stöd eller kastas ut.

   Vi kan hitta på nya begrepp för detta beteende och man har försökt men rasist har blivit ett vedertaget begrepp för samtliga sådana ”tänk”. Vad man behöver vara uppmärksam på dock, och vad jag tror kommer uppmärksammas mer, är den välvilliga rasismen, den som vill ge stöd åt ett ”folk” snarare än en person, så som den är uttryckt i att ge ”minoriteter rätt att bevara sin kultur”.

   Staffan Bengtsson

   april 26, 2012 at 07:21


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s