Benjamin Juhlin

Om det roliga i livet: dvs ekonomi och anarki

Varför en hyresreglering?

with one comment

Att hyresregleringar är något ineffektivt är de flesta nationalekonomer överens om. I uppsatsen Marknadshyra: Modell för beräkning av boendekostnaden i Stockholms innerstad vid ett införande av marknadshyra inleder Henrik Wendt mfl med att räkna upp nationalekonomer som kommit fram till slutsatsen att hyresregleringar är ineffektivt. Wendt räknar upp arbeten från 60talets början som Assar Lindbeck gjort där hyresregleringen angrips till senare arbeten på 90talet där man fortfarande anser att hyresregleringen är någonting negativt.

Varför hyresregleringen är ineffektiv går enkelt att visa i ett diagram som jag snott från uppsatsen ovan.

Utbudskurvan berättar för vilken mängd pengar som krävs för att producenten ska hyra ut lägenheter. Efterfrågekurvan bestämmer för vilken mängd pengar som konsumenten är beredd att betala för att få en lägenhet.

Med en hyresregleringen så utgörs inte efterfrågekurvan av den lutande linjen märkt ”Efterfrågan” utan istället av en kurva som om den är som högst skär utbudskurvan i punkten där en horisontell linje från p möter utbudskurvan. Ingen kommer att betala högre än p. Då förstår vi att vår efterfrågekurva p under en hyresreglering kommer att skära utbudskurvan i q antal lägenheter. Alltså kommer q antal lägenheter att hyras ut om producenterna agerar optimalt till ett pris av p.

Om vi istället hade en friare hyresregleringar skulle priset och antal lägenheter att bestämmas av den Efterfrågekurva som är märkt ”Efterfrågan” och där den skär i utbudskurvan märkt ”Utbud”. Vi kommer alltså att få ett pris för de dyraste lägenheterna till P* och q* antal lägenheter kommer produceras. Märk väl att vi fortfarande kommer att ha lägenheter som hyrs ut till ett lägre pris än jämviktspriset, det ett avskaffande av hyresregleringen ser till är att de som kan tänka sig att betala för en lägenhet högre än pristaket kan göra det. Är man villig att betala den rådande hyresnivån kommer man alltså att få en lägenhet.

Detta resonemang utgår ifrån att de förhandlande parterna pressat ner priset till lägre än jämviktspriset, vilket Hyresgästföreningen ser som sitt mål. I uppsatsen Välfärdsvinster vid avveckling av hyresregleringen visar dock Roland Andersson och Bo Söderberg på fall då hyresregleringen gjort att priset blivit högre än jämviktspriset. Det gör att personer som hade varit villiga att betala ett lägre pris och som producenter varit villiga att bygga för inte kan göra det och därmed hyrs ut inte en optimalt mängd lägenheter ut.

Med ett avskaffande av hyresregleringen följer alltså två saker.

-Ett byggande av fler lägenheter, förutsatt att vi har en brist idag.
-En bättre allokering av hyreslägenheterna

Med begreppet brist menas alltså att det hyrs ut mindre lägenheter än vad både producenter och konsumenter vill.

Vad gäller den andra punkten så är det det vanligaste argumentet för att försvara hyresregleringen med. Utan den skulle fattiga inte ha möjlighet att bo i hyreslägenheter.

Samma vänster brukar dock resonera att om möjligheterna är jämlika borde utfallet vara jämlikt. Så är det inte idag. Det är tydligt att de som bor i innerstaden och har nytta av hyresregleringen är rika. När vi hör argument om att ”alla borde ha råd att bo i innerstaden” är argumentet snarare ”rika borde inte tvingas betala hyror som motsvarar priset på deras boende”. Det argumentet håller om man är för att staten ska användas för en regressiv inkomstfördelning.

Oavsett om man är liberal eller socialist finns det betydligt bättre metoder för att säkerställa att låginkomsttagare får en hyreslägenhet än hyresregleringen.

Written by Benjamin Juhlin

juni 7, 2012 den 14:05

Publicerat i Uncategorized

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Intressant!

    Vet ju rapporter som föreslagit att man skulle ta bort alla hyresregleringar i studentstäder för att råda bot på bostadsbristen där.

    Just bostadspolitik är något jag är alldeles för dåligt insatt i för att kunna säga något egentligen vettigt.

    Leo

    juni 7, 2012 at 16:07


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s